Promotering av nettkurs Medfødt døvblindhet (1)

Promotering av nettkurs Medfødt døvblindhet (2)

Lansering av nettkurs Medfødt døvblindhet

Promotering av nettkurs Medfødt døvblindhet (3)

Promotering av nettkurs Medfødt døvblindhet (4)

Audiograf R. Mjønes om nettkurs Medfødt døvblindhet

Helene S. Arefjord om nettkurs medfødt døvblindhet