I mange tilfeller vil personer med døvblindhet være avhengig av en tolk/ledsager som behersker de ulike kommunikasjonsformene som personer med døvblindhet bruker.

Tolk/ledsagertjeneste innebærer også beskrivelse og informasjon om situasjonen man befinner seg i, samt ledsaging til/fra og underveis i oppdraget.

Tolk/ledsager kan brukes i ulike sammenhenger, for eksempel i forbindelse med arbeid eller skole, legebesøk, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster.

Klikk her for å lese om tolketjenesten for døve, døvblinde og hørselshemmede på NAV.no.

Les vår brosjyre En liten bok om ledsaging 

Døgnåpen akuttvakt for døve og døvblinde

Ved akutte situasjoner, som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med døvetolk når som helst på døgnet. Klikk her for mer informasjon om akuttolk på NAV.no.