I vår spalte Rådgiverpraten ønsker vi å få et innblikk i arbeidshverdagen til NKDBs rådgivere. Det kan handle om stort og smått. Hva de er opptatt med for tiden, hvilke kvaliteter en bør ha som rådgiver i døvblindefeltet og om de har opplevd noe morsomt i jobben. 

Lie jobber for Statped i Oslo og det er mange tilfeldigheter som har ført ham dit. Etter 15 år som globetrotter, kunsthåndverker og kinomaskinist, bestemte han seg for å bli allmennlærer.

- Mot slutten av utdanningen tok jeg meg en ekstrajobb på en bolig for voksne mennesker med medfødt døvblindhet på Signo døvblindesenter i Andebu. Her møtte jeg en gruppe folk jeg aldri tidligere hadde hørt om. Det tok ikke lang tid før jeg ble overveldet av dem og hvordan de håndterte livet uten, eller med svært begrenset, syn og hørsel. Kommunikasjonsformen fascinerte meg kanskje mest.

- Og det fikk deg til Universitetet Groningen i Nederland?

- Ja, jeg begynte på masterstudie i Communication and Deafblindness, og så fikk jeg lyst til å jobbe mer faglig og dermed var ikke veien lang til en rådgiverstilling i Statped.

- Hva jobber du med akkurat nå?

- Jeg er opptatt med en workshop jeg skal holde på nordisk konferanse om døvblindhet i Tampere i Finland til høsten. Det blir en variasjon over masteroppgaven min som handler om det å improvisere i kommunikasjon med omverdenen.

- Hvordan er arbeidsdagen sånn ellers?

- Den er ganske variert. Jeg er innom mye ulikt i løpet av en vanlig arbeidsuke. Brukersaker tar opp mye av tiden, og selv om jeg har jobbet i stillingen min siden oktober 2020 kommer det stadig opp nye problemstillinger. Da er det godt å ha erfarne kolleger jeg kan henvende meg til.

- Hvordan takler du motstand?

- Motstand? Hvilken motstand?

- Har du noen forbilder i jobbsammenheng og hvorfor?

- Det finnes mange jeg ser opp til og respekterer, men skal vi snakke om forbilde må det kanskje være noen av veteranene i faget, som medlemmene av det europeiske kommunikasjonsnettverket. Jacques Souriau, Marleen Jansen og ikke minst vår egen Anne Nafstad. Dette er mennesker som har vært med på å utvikle vårt fagfelt til hva det har blitt i dag, både gjennom utvikling av masterstudiet i Groningen, utallige artikler og bøker og gjennom egen praksis. De inspirerer til videre fagutvikling!

- Hvilke kvaliteter vil du si er viktig for en rådgiver innen døvblindefeltet?

- Det som er fint med denne jobben er at den er så mange-fasetert at det er plass til flere ulike personligheter med tilsvarende mange kvaliteter. Som rådgiver mener jeg likevel at du ikke kommer unna evnen til å se verden fra den andres perspektiv og ståsted. Uten den blir det vanskelig å veilede på en god måte. Vi må også forstå og kunne identifisere oss med situasjonen til familien og fagpersoner.

- Hva er dine planer for sommerferien i år?

- Sommeren skal vel helst brukes til å lade batteriene på ulike måter. Det blir noe hjemme ferie, noe reise med egne ungdommer og en tur til min europeiske yndlingsby, Berlin, med samboer. 

- Hvis du får velge, foretrekker du varm lunsj eller matpakke?

- Jeg har i årevis vært en ihuga matpakke-mann, men blir gradvis omvendt av suppene på kantina til Statped på Hovseter.

- Hva er det gøyeste eller rareste du har opplevd i jobben?

- Om gøy med et snev av ubehag teller, må det være da jeg klarte å manøvrere meg inn i en situasjon hvor jeg sang flere vers av en sang på hjemmekontor foran skjermen i møte med alle mine nye kolleger. De fleste hadde jeg ennå ikke møtt fysisk, og det gikk opp for meg i løpet av sangen at dette er en litt spesiell måte å bli kjent på.

- Hvilke apper klarer du deg ikke uten?

- Appene til Outlook og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). 

Mann med caps og briller i et asiatisk land.

Fakta om Håkon Lie

 

  • Seniorrådgiver ved Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap i Oslo
  • Utdannet allmennlærer ved Universitetet i Sørøst-Norge, tidligere Høgskolen i Vestfold
  • Masterstudie i Communication and Deafblindness i Groningen, Nederland
  • Har studert administrasjon og ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Jobbet tidligere som leder i Signo Vivo og Signo Døvblindesenter (Signo skole- og kompetansesenter) 
  • Har vært globetrotter, kunsthåndverker og kinomaskinist
  • Leder for Nonfigurativ musikk

 

 

«Det tok ikke lang tid før jeg ble overveldet av dem og hvordan de håndterte livet uten, eller med svært begrenset, syn og hørsel.»