I vår spalte Rådgiverpraten ønsker vi å få et innblikk i arbeidshverdagen til NKDBs rådgivere. Det kan handle om stort og smått. Hva de er opptatt med for tiden, hvilke kvaliteter en bør ha som rådgiver i døvblindefeltet og om det skjer noe morsomt i jobben?

Denne gang har vi pratet med Johanne Godø, som jobber for Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Oslo. Hun er født tunghørt, har tegnspråk som førstespråk og talespråk som morsmål. I sitt arbeid som seniorrådgiver vektlegger hun noen spennende kvaliteter, bokstavelig talt. 

- Jeg tenker at det er viktig å være nysgjerrig, lyttende og litt detektiv.

- Detektiv?

- Ja, i forhold til at vi må se, lete og sette sammen ytringer hos personer med litt annerledes kommunikasjon. Vi rådgivere må være nysgjerrige og ha tro på at våre brukere har sin egen stemme.

- Hvorfor er dette viktig? 

- Jeg mener at alle mennesker har sin egen stemme og egne tanker som kommer til uttrykk. Vi ønsker alle å uttrykke noe. Derfor er det viktig at vi finner ut hvordan våre brukere formidler sine tanker og meninger.

- Vil du si at du har noen fordeler som tunghørt?

- Jeg er ikke helt sikker, men i og med at jeg har to kulturspråk og ett av dem er tegnspråk, så er jeg vant til å se språk visualisert og lagt fram i et tegnrom. Mulig det er en fordel med flere språkbriller når man ser på ytringer til personer med døvblindhet.

- Det vil jeg tro, ja.

- Å kunne blande språk, og ha kunnskap om ulike kommunikasjonsmåter, er en fordel i vårt arbeid. Mange av våre brukere gjør nettopp dette, de kobler sammen det de har av taktile og kroppslige erfaringer og bringer det ut igjen som ytringer. Dette er ytringer som aldri vil bli til tegn hvis de ikke blir møtt som tegn.

- Har du nådd å få et forbilde på jobben?

- Jeg tror nesten det må være alle mine nye kolleger, på hver sin måte. De er alle faglig dyktige og reflekterte. Jeg får alltid gode svar, uansett hvem jeg spør om ulike ting. Jeg må også trekke frem vår leder Marianne Disch, som får så mange forskjellige mennesker til å fungere veldig godt sammen.

- Har arbeidsdagen din blitt påvirket av koronapandemien?

- Den har nok blitt påvirket, men jeg vet egentlig ikke helt på hvilken måte, siden jeg begynte 1. Oktober. Jeg har ikke noe å sammenligne med enda.

- Er det noe du har blitt overrasket over?

- Jeg er veldig overrasket over hvor tilpasningsdyktige vi mennesker er, se bare hvor fort vi blir vant til å ha hjemmekontor og tenke utenfor boksen. Nå kjører vi bare på med webinarer, digitale kurs og veiledning.

- Hva har du lært av koronasituasjonen?

- Helt konkret har jeg blitt flinkere med digitale verktøy, både med tanke på digitale kurs og møter. På et mer abstrakt nivå har jeg lært meg å ta livet litt mer som det kommer. Jeg har blitt tvunget til å ikke kunne planlegge så langt frem i tid, men heller leve mer her og nå. Det er jo egentlig litt godt også.  

- Hva syns du er det morsomste med din jobb?

- Å få lov til å veilede og undervise folk som jobber eller er i nettverket til personer med atypiske kommunikasjonsformer.

- Hvorfor er dette så bra?

- Jeg får dele min kompetanse og være en del av livet til ulike personer som har vanskeligheter med å utvikle sin kommunikasjon, slik at de forstår og blir forstått. Jeg syns det er ekstra moro å få lov til å være med på reisen til disse menneskene og se hvordan de utvikle seg over tid.

- Foretrekker du matpakke eller varm lunsj?

- Matpakke, jeg har alltid med meg matpakke til lunsj.

- Du må velge noe fra arbeidspulten din, hva og hvorfor? 

- Det må vel bli laderen, så jeg får ladet opp iPaden og mobiltelefonen min. De to tingene er jeg veldig avhengig av, både privat og i jobbsammenheng. 

Portrettbilde av kvinne.

Fakta om Johanne Godø

  • Seniorrådgiver for Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Oslo
  • Master i Communication and Deafblindness, Universitetet i Groningen  
  • Utdannet barnevernspedagog
  • Har jobbet i Signo Conrads Svendsen senter med dag/arbeid-tilbudet, avlastning for døvblindfødte barn og som fagleder i en bolig for personer med døvblindhet
  • Tidligere ansatt på internatet for deltidselever og fastboende elever ved Møller kompetansesenter

 

 

 

«Vi rådgivere må være nysgjerrige og ha tro på at våre brukere har sin egen stemme.»