Forskning og utdanning

Stabel med fem tykke bøker
Illustrasjonsfoto.

Her finner du lenker til litteratur om forskning, beskrivelse av forskningsnettverk og oversikt over ulike utdanningsløp.

Forskning og litteratur om døvblindhet

Her finner du litteratur, samt en oversikt over tilgjengelig forskning om døvblindhet.
Les mer her

Utdanning innen fagfeltet døvblindhet

I Norge finnes det flere utdanningsforløp som er relevante for arbeid innen fagfeltet døvblindhet.
Les mer her