Universitetet i Groningen er det eneste universitetet i Europa som tilbyr masterutdanning som har fokus på kommunikasjon og døvblindhet. Det er et internasjonalt studium med en god del norske studenter. 

En av disse er Gro-Anita Nummedal som tok utdanningen 2017-2018.

Gro-Anita anbefaler masterutdanningen i døvblindhet ved Universitetet i Groningen. Foto: Trine Seljeseth.

Hatt stor nytte av utdanningen

Gro-Anita var en av sju studenter i masterutdanningen, der fire var fra Norge og resten fra Belgia, Kongo og Nederland. 

- Det at vi var en liten gruppe bidro til dypere refleksjon og forståelse av fagstoffet. Vi hadde også bedre tid til å jobbe med pensum siden vi var så få, forteller hun.

Gro-Anita jobber i dag som leder for Regionsenteret for døvblinde som dekker Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Hun anbefaler alle å ta utdanningen i Groningen, for utdanningen har hatt stor relevans i hennes yrkeskarriere.

- Jeg lærte utrolig mye av selve forelesningene, som gav meg en enda bedre oversikt og kunnskap om teorier og litteratur som en bør vite noe om når man jobber med personer med døvblindhet.

Hun trekker også frem muligheten til å dykke mer inn i temaer hun var ekstra interessert i da hun skrev masteroppgaven. 

- Utredning har alltid vært ett av mine interesseområder, og i masteroppgaven min gjennomførte jeg en videoanalyse for å se etter taktil arbeidshukommelse og beskrive hvordan en kan gjenkjenne taktil arbeidshukommelse.

Et universitet som satser på døvblindhet

På universitetet i Groningen får du utvikle din kompetanse innen døvblindhet på et universitet som satser på fagfeltet, både når det kommer til utvikling av masterprogrammet og ved at de gir ut artikler gjennom Journal of Deafblind Studies on Communication. Som student har du mulighet til å publisere der.

Søknadsfristen til studiet er 1. juni. Les mer på universitetets nettsider.

Knytte bånd på tvers av landegrenser

Etter endt utdanning, blir man hvert år invitert tilbake til fagdager, også kalt alumni hvor man følger aktuelle forelesninger og har mulighet til å delta på studenters avslutningspresentasjoner av deres masteroppgaver. 

- Disse fagdagene er viktige både for å forstå hva som foregår i fagfeltet både på arbeidsmetoder og hva det forskes på. I tillegg er dette en kjempefin arena til å pleie nåværende bånd og bli kjent med nye fagfolk over landegrenser. Det synes jeg er kjempeviktig siden det er et smalt fagfelt, sier Gro-Anita.

Studiet utvikler i takt med utviklingen i fagfeltet

Masterutdanningen utvikler seg i takt med utviklingen i fagfeltet. Dette gjør at nye studenter vil få et godt og oppdatert grunnlag for å forstå døvblindhet etter å ha tatt masteren ut fra oppdaterte relevante teorier og litteratur.

Groningen er en studentby

Universitetet i Groningen, grunnlagt i 1614, er kjent som et av Nederlands eldste og mest prestisjefylte akademiske institusjoner.

Med studenter fra over 120 land, fremstår universitetet som en smeltedigel for global kultur og akademisk utveksling. 

Groningen er en studentby, plassert nord i Nederland. Her finner man alt man behøver, som for eksempel mange koselige kafeer, gode restauranter hvor man kan spise mat fra alle verdensdeler og puber hvor man kan slappe av etter en lang dag.

I Groningen og omegn er det også mange gode turmuligheter. Sykkel er et populært fremkomstmiddel som er flittig brukt overalt.

Les også: Utdanninger i døvblindefeltet