I vår spalte Rådgiverpraten ønsker vi å få et innblikk i arbeidshverdagen til NKDBs rådgivere. Det kan handle om stort og smått. Hva de er opptatt med for tiden, hvilke kvaliteter en bør ha som rådgiver i døvblindefeltet og om de har opplevd noe morsomt i jobben. 

Kittelsen har en bred og variert arbeidsbakgrunn. For to år siden kom hun tilbake til Signo skole- og kompetansesenter og begynte å jobbe som seniorrådgiver ved team medfødt. 

- En kan si at ringen er sluttet. Jeg er tilbake der jeg begynte i sin tid. Uansett hva jeg har arbeidet med har jeg alltid sagt; de jeg har lært mest av er personer med medfødt døvblindhet. 

- Okei, hvorfor? 

- Jeg må alltid tenke over premissene og forutsetningene i samspillet med brukerne våre, særlig når det er lav grad av språklig gjenkjenning, som ofte er tilfellet hos oss. Som regel ligger utfordringen på meg som seende og hørende. Og nettopp her ligger det et potensial for mye personlig læring og utvikling. Erfaringer som også er relevant i andre menneskemøter. 

- Hva jobber du med akkurat nå?

- I disse dager oppsummerer jeg mitt arbeid for 2022, slik at årsmeldingen til NKDB blir korrekt. Jeg legger samtidig planer for nyåret sammen med mine to nærmeste kollegaer, Anette Moen og Åsne Svimbil Mørken. Det blir nok et aktivt arbeidsår i 2023 også. 

- Hva er dine planer for juleferien?  

- Jeg håper å få gått en del på ski, selv om værforholdene er meget varierende akkurat nå. Jeg satser likevel på snø og gode løypeforhold på hytta i julen. 

- Hvilke kvaliteter vil du si er viktig for en rådgiver innen døvblindefeltet? 

- Å være nysgjerrig. Å være observant. Å være tilstede. Se og lytte. 

- Hva var ditt første møte med døvblindhet?

- Det fikk jeg som vernepleierstudent i Solveigs Hus i 1987. Den gang var dette botilbudet på Hjemmet for døve (i dag Signo Vivo) nytt og unikt. Det var mye å lære for en student. 

- Som for eksempel? 

- «Alt» vi ikke lærte på studiet. Det er flere ting å nevne her, men jeg vil spesielt trekke frem det å kommunisere når vilkårene for dette ikke er like. 

-  Hvordan takler du motstand? 

- For meg kommer det an på kontekst. I dialog og samtale kan motstand bidra til at resultatet blir bedre og man kan få nye og bedre perspektiver i hodet. Jeg er kanskje ikke så flink til å takle motstand i andre sammenhenger. 

- Hvis du får velge, foretrekker du varm lunsj eller matpakke? 

- Varm lunsj!

- Hvem er ditt forbilde i jobbsammenheng og hvorfor? 

-  Jeg har mange forbilder, som tidligere kollegaer som på flere områder drev med nybrottsarbeid. Jeg lærte mye av deres engasjement. I dag er det nåværende kollegaer, og her vil jeg spesielt fremheve de som til daglig jobber med brukerne våre. Deres blikk, oppmerksomhet og tilstedeværelse i møte med personer som har medfødt døvblindhet er det vanskelig å finne beskrivelser av i teoribøker. Deres praksis og utøvelse gir meg mye innsikt og kunnskap om fagfeltet.     

- Hva er det gøyeste eller rareste du har opplevd i jobben? 

- Her er det masse å ta av. Men det er gøy å overvære når en person med døvblindhet og hens partner kommuniserer, ikke minst at de har en meningsfull dialog. 

- Hvilke apper klarer du deg ikke uten på jobb?

- Vy-appen og bokappen BookBites når jeg sitter i en Vy-framkomst! 

Fakta om Heidi Kittelsen

  • Seniorrådgiver ved Signo skole- og kompetansesenter 
  • Har også vært sosialpedagogisk konsulent og internatleder ved senteret 
  • Utdannet vernepleier, samt master i helsefremmede arbeid   
  • Har erfaring fra kommunal virksomhet både som miljøterapeut og tjenesteleder
  • Jobbet som høgskolelærer for vernepleierutdanningen ved tidligere Høgskolen i Telemark, nå USN – Universitetet i Sørøst-Norge 
  • Vært studieleder ved Fagskolen Aldring og helse, studieretning utviklingshemming og aldring

 

«I dialog og samtale kan motstand bidra til at resultatet blir bedre, og man kan få nye og bedre perspektiver i hodet.»