De mest vanlige diagnoser som personer med medfødt døvblindhet har er:

De vanligste syndromer som de med ervervet døvblindhet har er Usher syndrom. I tillegg er der flere syndromer der funksjonshemmingen døvblindhet er en del av diagnosen. Noen av de er:

 • Adrenoleukodystrofi
 • Alport syndrom
 • Alström syndrom
 • Bardet-Biedl syndrom
 • Cockayne syndrom
 • Crouzon syndrom
 • Friedreich ataksi
 • Jensen syndrom
 • Laurence-Moon syndrom
 • Leber medfødte amaurose
 • MELAS syndrom
 • Mohr-Tranebjærg syndrom
 • Neurofibromatose type 2
 • Norries sygdom
 • Refsums sygdom
 • Stickler syndrom
 • Turner syndrom
 • Wolfram syndrom