Synssimulatoren viser hvordan lysømfintlighet og blending kan arte seg ved forskjellige aktiviteter og på ulike avtander. 

Personer som er lysømfintlige trenger tilrettelagt og godt lys som ikke er blendende. Det skilles mellom funksjonsnedsettende blending eller ubehagsblending.

Husk på at tiltakene er avhengig av graden av uskarpt syn, og at den individuelle opplevelsen av egen synstilstand varierer fra person til person.

Vi har sortert tiltakene i forhold til lang avstand, mellomavstand og næravstand. 

Tiltak ved lang avstand

Personer med lysømfintlighet har ofte andre synsnedsettelser i tillegg.
Tiltakene er avhengig av grad av lysømfintlighet.

Lys tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved å skjerme for direkte og indirekte blending
 • ved å bruke filterbriller/filterglass – eventuelt med beskyttelse over og på sidene. Filterbriller skiller seg fra solbriller ved at de stenger ute bestemte bølgelengder av lyset. 
 • ved å bruke solbriller – eventuelt med beskyttelse over og på sidene
 • ved å bruke kontaktlinser – med farge for å motvirke blending
 • ved å bruke skyggelue eller caps
 • ved at utendørsaktiviteter foregår på skyggesiden, under tak, under parasoller, i partytelt og liknende (når det er sollys)

Vær oppmerksom på at kombinasjon av sol/snø, og sol/sjø/vann, kan virke svært blendende.

Klare farger og gode kontraster

 • inngangsdører og lignende kan males med kontrastfarge
 • marker øverste og nederste trappetrinn med kontrastfarge
 • marker/mal farlige objekter/hindringer med kontrastfarge (for eksempel frittstående stolper)

Forstørring kan hjelpe

 • ta bilder ved å bruke kamera, nettbrett eller mobiltelefon – og så forstørre

Optiske hjelpemidler

 • beste korreksjon ved nær og avstand (briller, kontaktlinser)
 • kikkert

Plassering har betydning

 • ryggen til solen og andre blendingskilder
 • opphold og aktiviteter på skyggesiden

Tiltak ved mellomavstand

Personer med lysømfintlighet har ofte andre synsnedsettelser i tillegg.
Tiltakene er avhengig av grad av lysømfintlighet.

Lys kan tilpasses og blending hindres/reduseres

 • ved bruk av filterbriller/filterglass (kan også være aktuelt inne). Filterbriller skiller seg fra solbriller ved at de stenger ute bestemte bølgelengder av lyset. 
 • ved god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet
 • ved tilpasset, ikke blendende punktbelysning
 • ved matt laminering av bilder og plakater
 • ved solskjerming montert på vindu utendørs:
  • markiser
  • persienner
  • rullegardin (screen)
  • annet
 • ved solskjerming montert på vindu inne:
  • gardiner
  • persienner
  • rullegardiner
  • lamellgardiner (smale remser av stive tekstiler som henger vertikalt i vinduet, og som en kan vri i ulike stillinger)

Klare farger og gode kontraster

 • på materiell
 • på bilder og illustrasjoner (kan forsterkes med tusj)
 • mellom det en skal se på og bakgrunnen (for eksempel kan lese-TV tilpasses den enkeltes behov med hensyn til fargevalg og positivt eller negativt bilde)

Forstørring kan hjelpe

 • lese-TV med avstandskamera 
 • kikkert for å se på tavle, smart-board, flipover, overhead osv på møter

Plassering har betydning

 • unngå motlys fra vindu og lamper
 • sitt nær det som skjer

Annet

 • unngå for mange detaljer i det som vises frem

Tiltak ved kort avstand

Personer med lysømfintlighet har ofte andre synsnedsettelser i tillegg.
Tiltakene er avhengig av grad av lysømfintlighet.

Lys tilpasses og blending hindres/reduseres

 • bruk filterbriller/filterglass innendørs (aktuelt for noen), gjerne med sidebeskyttelse. De skiller seg fra solbriller ved at de stenger ute bestemte bølgelengder av lyset. 
 • god, jevn allmennbelysning med reguleringsmulighet i rom og gangareal
 • tilpasset, ikke blendende punktbelysning, som er regulerbar
 • god, regulerbar lysskjerming fra vinduer
 • unngå blanke flater – bruk ensfarget, ikke blendende underlag
 • unngå blank laminering
 • benytt dataskjerm, nettbrett og mobiltelefon med negativt bilde, for eksempel mørk bakgrunn og lyse bokstaver. Bruk innebygd tilgjengelighet. 

Klare farger og gode kontraster

 • bruk ensfarget underlag
 • forsterk linjer i illustrasjoner, tegninger osv mellom det en skal se på og bakgrunn
 • tilpass farger, kontraster og positivt/negativt bilde på dataskjerm, lese-TV, digital lupe, nettbrett og mobiltelefon/smarttelefon
 • kontrastbehovet varierer med grad av lysømfintlighet og uskarpt syn

Forstørring kan hjelpe

 • for eksempel ved bruk av optiske og elektronoptiske hjelpemidler:
  • beste korreksjon (briller, kontaktlinser)
  • luper
  • digtal lupe
  • mobiltelefon/smarttelefon, nettbrett og lese-TV

Plassering og ergonomi har betydning

 • unngå motlys fra vindu, lamper, bonede gulv, blanke flater, blanke ark/boksider
 • skråbrett og regulerbart arbeidsbord kan avhjelpe og forebygge stiv nakke/skuldre og hodepine ved kort leseavstand

Annet

 • detaljnivået må tilpasses synsfunksjonen