Med enkle tilpasninger kan personer med syns- og hørselsutfordringer ha nytte og glede av denne teknologien. 

Man må selv bekoste smarttelefon, mobiltelefon og nettbrett. De regnes ikke som hjelpemidler. 

Eldre mann holder på med sudoko på mobilen sin, en iPhone.

Smarttelefon

På mange smarttelefoner finnes det ulike tilgjengelighets-muligheter. 

Dette kan være muligheter for å forstørre opp teksten, forandre farge på tekst og bakgrunn, øke kontrasten og få teksten lest opp. 

 

I tillegg kan man bruke telefonen som et forstørringshjelpemiddel, ved at man tar bilde av det man vil se nærmere på, for så å forstørre det opp.

For personer som er blinde eller sterkt svaksynte kan det installeres skjermleserprogram, som gjør det mulig å lese teksten på en tilkoblet leselist, eller få teksten lest opp med syntetisk tale. 

Smarttelefonene er ofte tilpasset høreapparat.

Fast-telefon med stort tastatur.

Fasttelefon

Fasttelefon fases mer og mer ut. Men noen eldre foretrekker å bruke en fasttelefon. Det finnes modeller som har taster som skiller seg fra hverandre med gode, tydelige tall i god kontrast til bakgrunnen. 

Mobil med stort og oversiktlig tastatur.

Mobiltelefon

Mange eldre ønsker kun å ringe og sende tekstmeldinger med mobiltelefonen. 

Det finnes enkle mobiltelefoner som ivaretar dette. De har gjerne ekstra høy og tydelig lyd og relativt store skjermer med god kontrast for å kunne se tekst og tall.

Tastene er ofte atskilte og lette å skille fra hverandre. Menysystemet er ofte enkelt, de mer komplekse funksjonene og menyene er fjernet for å lette bruken. 

Noen har tale. 

 

 

 

 

Eldre mann ser på et bilde av kong Olav på sin iPad.

Nettbrett

Bruk av nettbrett har blitt mer og mer vanlig. Nettbrett er stort sett beregnet for bruk på Internett, og har mange av de samme mulighetene som en smarttelefon eller en datamaskin. 

Nettbrett har mange innstillinger som gjør den spesielt god egnet for personer med synshemning, uten bruk av spesialprogrammer. 

Dette er vanligvis ikke et hjelpemiddel man får dekket av NAV. 

Noen fordeler med nettbrett sammenliknet med PC:

  • innebygde tilgjengelighetsfunksjoner
  • touch-skjerm, det vil si den styres rett på skjermen
  • enkel forstørringsmulighet
  • kamerafunksjon som kan brukes til forstørring
  • lav størrelse og vekt, lett å bære med seg
  • rask oppstart
  • bra batterikapasitet
  • hverdagsteknologi, som betyr at det er mange som har erfaring med denne teknologien

Les mer

SmartJa.no. Et nettsted med tips om smarttelefon og nettbrett for personer med synsnedsettelse, som ikke er veldig tekniske.