30. august til 2. september 2022: Høstaktivitet for personer med medfødt døvblindhet

Tid: 20 august til 2. september 2022

Sted: Eikholt nasjonale ressurssenter

Søknadsfrist: 1. mai

Mål for kurset er å skape en arena for å utvikle og utnytte egne fysiske, kreative og kognitive muligheter, utvikle kommunikasjon, språk og mestringsfølelse gjennom meningsfulle aktiviteter samt

overføre kunnskap om kommunikasjon, sosiale rammer, kultur og fysisk aktivitet til deltakers nettverk, personell og/eller nærpersoner.

Tema/kursinnhold

  • sansestimulering gjennom ulike aktiviteter ute og inne
  • opplæring og veiledning i ulike aktiviteter som padling, turløype, aktiviteter i vann (basseng), forming/leire
  • kompetanseoverføring/kurs for deltakernes nettverk, personell og/eller nærpersoner

Praktisk informasjon

Kurset foregår på Eikholt og i nærområdet rundt.

Søknadsfrist er 1.mai 2022

Kontaktpersoner er Cathrine Timm Sundin og Marit Irene Vie